Telefoon: +31 (0)43 350 8400 - Mail info@intertec.nl
PEOPLE BUILDING CONNECTIONS

Directie- en managementadvisering en -ondersteuning.

Project Description

icon_retinaOndersteuning en advisering van Sectormanagement bij invoering van een nieuwe sector als ‘front office’ van de Divisie Interne Dienstverlening. Zowel de ontwikkeling van managementcontracten en sectorplan (met budgettaire en inhoudelijke verantwoording) als aansturing van projectmatige activiteiten inzake service desk, self service concept, klantprofielen, servicewijzer. Advisering van Afdelingsmanagers en staffunctionarissen.  Ondersteuning en advisering in het kader van reorganisatie van kwartiermakers bij zowel het opstellen en uitwerken van Plan van Aanpak en het Invoeringsplan. Advisering van Managementteam en Algemeen Projectmanager bij de doorontwikkeling, voorbereiding en implementatie van een nieuwe centrale en integrale dienst Middelen. Analyse en ontwikkeling van visie en beleid, voortgangsbewaking, processen & procedures, proces- en projectmanagement, organisatie-ontwikkeling etc.

Back to Top