Telefoon: +31 (0)43 350 8400 - Mail info@intertec.nl
PEOPLE BUILDING CONNECTIONS

Intertec Consultancy is een dienstverlenende organisatie voor ICT-vraagstukken en daaraan gerelateerde onderwerpen. Onze diensten omvatten globaal genomen:
• Interim- en verandermanagement bij de klantorganisatie;Piramide-277x300
• Project- en programmamanagement binnen de klantorganisatie;
• Procesmanagement en procescontrole;
• Ontwikkelen van het ICT-beleid van uw organisatie (toekomstgerichte visie en planning);
• Begeleiden van inkoop-, selectie- en aanbestedingstrajecten van ICT-voorzieningen;
• Makelaar voor zorggerelateerde innovatieve ontwikkelingen en trajecten;
• Ontwerpen en engineering van netwerken;
• Directievoering bij infrastructurele projecten;
• Projectleiding en toezicht bij infrastructurele projecten;
• (operationeel) Beheer van ICT-voorzieningen;
• Beleidsontwikkeling en –support;
• Contract- en SLA- management;
• Juridische advisering, zowel op telecomgebied als bedrijfsorganisatorisch;
• Businessplanning en businesscases voor nieuwe projecten en ontwikkelingen.

Back to Top